DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ
Değerli abonelerimiz; Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(DESKİ) olarak 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

1) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, İşlenen Kişisel Verileriniz
Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz, bayilerimiz, yetkili servislerimiz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. DESKİ' den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), DESKİ faaliyet alanı kapsamında aldığınız hizmetlere ilişkin bilgiler ve görsel ve işitsel verileriniz, DESKİ tarafından, Kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir. Yine DESKİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, sürekli ve kaliteli hizmet sunabilmemiz ve zaman zaman sizin için 'en iyi hizmet' prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, DESKİ' den satın aldığınız hizmetler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün ve hizmet alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması, DESKİ' den aldığınız hizmetlerin takip edilebilmesi için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru kabul edilen menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda eğitim verisi, meslek verisi, su tüketimi, arıza kayıtları, aile bireyleri verisi, DESKİ tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve Rıza<br /> Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında veya üyelik sayfasında web sitesinde izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle, bayilerimizde ve yetkili servislerimizde uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Bu kapsamda, DESKİ tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak DESKİ ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına dair de izniniz talep edilmektedir. Dijital ortamda (sms, elektronik posta, mobil push notification ve diğer) bilginize sunulan işbu elektronik iletişim izin ve kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, üyelik sayfasında bulunan onay kutucuklarını ayrı ayrı işaretleyerek 'gönder' tuşuna basmanız durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle DESKİ' ye başvurabilirsiniz. İletişim ve başvuru için: www.deski.gov.tr , deski@deski.gov.tr

3) Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı
DESKİ tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, bayiler, yetkili servisler ve iş ortakları, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ile, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve DESKİ'nin bağlı olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılabilecektir.

4) Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.deski.gov.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan D4 K03 Şikayetlerle İlgili Bilgilerin ve İstatistiklerin Paylaşımı Politikası'nda düzenlenen yöntemlerle ve aynı web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından DESKİ'ye daha önce bildirilen ve DESKİ'nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde DESKİ'ye iletmeniz durumunda DESKİ talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DESKİ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Saygılarımızla

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için aşağıda linki verilen Şikayetlerle İlgili Bilgilerin ve İstatistiklerin Paylaşımı Politikası 'nı inceleyebilirsiniz.

DESKİ Genel Müdürlüğü (Veri Sorumlusu)
Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41 Pamukkale / DENİZLİ

Yeni Kullanıcı

Lütfen üyelik bilgilerini girerek Tamam butonuna tıklayın
Üye olarak, internet şubesinden borç sorgulayabilir, ödeme yapabilir, ödediğiniz faturaların makbuzlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca birden fazla abonelik kaydı oluşturabilir ve kolayca yönetebilirsiniz.


DESKİ Ana Sayfa | Halkla İlişkiler Başvuru Sorgulaması | İletişim

DESKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2021 ©

İnternet şubesi 256bit SSL kullanmaktadır. Tüm ödemelerinizi VISA ve MasterCard logolu kredi kartınız ve
banka kartınız ile güvenle yapabilirsiniz. Kart bilgilerinize ait hiç bir veri saklanmamaktadır